Mimořádné upozornění

Mimořádné upozornění

Ve středu 22. a ve čtvrtek 23. listopadu se nebude ve školní jídelně vařit pro žáky a

zaměstnance základní školy a pro cizí strávníky z důvodů mimořádných stavebních prací

v prostorách školní kuchyně a jídelny. Pro děti mateřské školy bude strava zajištěna.

V pátek 24. listopadu bude školní jídelna opět vařit všem strávníkům.