Výsledky Národního testování žáků 9. ročníku firmou SCIO

V měsíci listopadu proběhlo proběhlo testování 9. ročníku firmou SCIO v rámci projektu Národní testování. Žáci online vyplňovali test studijní předpokladů, test z matematiky a českého jazyka, a test z anglického jazyka formou SCATE. Přestože jsou studijní předpoklady v této třídě poměrně nízké, testování ukázalo , že žáci v českém jazyce mají výsledky lepší než 70 % zúčastněných škol, v matematice jsou pak výsledky testování lepší než u 60 % zúčastněných škol. V anglickém jazyce splnilo předepsanou úroveň 44, 4 % žáků, 2 žáci se dokonce dostali na úroveň B2.