Informace o rekvalifikačním kurzu " Chůva"

Fakta s.r.o. – vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Dolní 165/1, 591 01  Žďár nad Sázavou
tel. 566 620 520, e-mail:
fakta@fakta.cz, www.fakta.cz

zve všechny zájemce na rekvalifikační kurz

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
(kód PK dle NSK 69-017-M)

kurz je akreditován MŠMT – číslo akreditace MSMT-25616/2016-1/613

Místa a termíny konání teoretické výuky:

Žďár nad Sázavou, MŠ Okružní 729/73 - 16. – 17. 3., 6. – 8. 4., 13. – 15. 4. a 11. – 13. 5. 2018

Jihlava, MŠ a SPC, Demlova 3608/28 - 23. – 24. 3., 6. – 8. 4., 20. – 22. 4. a 11. – 13. 5. 2018

Telč, MŠ Komenského 512 - 11. – 12. 5., 25. – 27. 5., 8. – 10. 6. a 22. – 24. 6. 2018

Rozsah výuky: 160 hodin (84 vyučovacích hodin teoretická výuka a 76 hodin praxe)

Cena kurzu včetně zkoušky z profesní kvalifikace: 11.900,- Kč (Kurz je možné uhradit  z prostředků úřadu práce formou zvolené rekvalifikace. Je nutné nejprve podat žádost na příslušném ÚP.)

Vstupní předpoklady:
ukončené základní vzdělání
dosažení věku 18 let
bez záznamu v trestním rejstříku
dobrý zdravotní stav
bez logopedické vady

Kurz je určen všem, kdo chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo pro ty, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

 Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Zvládá péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků.  Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit i nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péčí o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Taktéž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.

Přihlášky, či případné dotazy zasílejte na e-mail fakta@fakta.cz, přihlášky lze zasílat i přes www.fakta.cz, dotazy Vám zodpovíme také na telefonním čísle 566 620 52