Dějepisná olympiáda

Je příjemné, že v době inkluze, kdy se všichni intenzivně věnujeme žákům s poruchami učení a chování, mohu od této problematiky odbočit. Máme ve škole i žáky šikovné, bezproblémové a dokonce velmi nadané. Jedním z nich je Adam Tobiáš z 8. ročníku. Dne 16. 1. se zúčastnil okresního kola dějepisné olympiády. A je jasné, že v roce stého výročí vzniku samostatného státu nemohlo být téma jiné: První republika aneb Československo v letech 1918 – 1938. Toto učivo probírají žáci 9. ročníku celé první pololetí v dějepise, literatuře i dalších předmětech. Nikdo z nich však neměl o účast v okresním kole zájem. Vyžadovalo by to totiž práci navíc. Proto je třeba Adama pochválit za to, že se na olympiádu svědomitě připravil. A dobře si vedl i v konkurenci dalších 45 soutěžících. Umístil se na 24. místě mezi mnoha deváťáky a studenty gymnázií. Věřím, že když obstál v této zkoušce, získal tím také cenné zkušenosti pro příští rok. Budeme se těšit na další téma!

Dana Hanělová