Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 podle registračních čísel

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 podle registračních čísel

Registrační číslo

 

Č.  1

Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Č.  2

Byl přijat k předškolnímu vzdělávání.

Č.  3

Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Č.  4

Byl přijat k předškolnímu vzdělávání.

Č.  5

Byl přijat k předškolnímu vzdělávání.

Č.  6

Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Č.  7

Byl přijat k předškolnímu vzdělávání.

Č.  8

Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Č.  9

Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

 

 

V Jimramově 4. června 2018                    

Mgr. Věra Křížová, ředitelka školy

Vyvěšeno 5. června 2018