Srovnání výsledků jednotné přijímací zkoušky žáků 5. a 9. ročníku s ostatními školami v republice

Výsledky žáků 9.ročníku v jednotné přijímací zkoušce na střední školy konané v dubnu 2018  potvrzují, že naše škola poskytuje dětem kvalitní vzdělání a velmi dobrou přípravu na přijímací zkoušky. Během průběhu školní docházky většina žáků i jejich rodičů náročnost přípravy příliš neocení, ale výsledky přijímacích zkoušek dokazují, že jsou žáci velmi dobře připraveni a jejich výsledky v celostátním měřítku jsou nad průměrem v 5. i 9. ročníku. Po kliknutí na obrázek se zobrazí tabulka výsledků.

Komentář k výsledkům jednotné přijímací zkoušky