Poděkování kraje Vysočina za účast v soutěži a celoroční práci se stavebnicí Teifoc

Ředitelství školy obdrželo v těchto dnech v souvislosti s účastí našich žákyň Jany Bradáčové a Vanessy Stojkové dopis od členky rady Kraje Vysočina ing. Jany Fialové, MBA s poděkováním za přípravu na soutěž, účast v soutěži a za celoroční nepovinnou práci se stavebnicí Teifoc. V naší škole patří poděkování především p. uč. Ludmile Teplé, která je hlavní koordinátorkou práce s touto stavebnicí. Jmenované dívky obsadily krásné druhé místo v konkurenci 21 škol.

Znění celého dopisu zde:

Poděkování kraje Vysočina za účast v soutěži a celoroční práci se stavebnicí Teifoc