Plánované akce na měsíc listopad a prosinec

6. listopadu – koncert skupiny Marbo, od 10.20 hodin 1. stupeň a MŠ Tajemství písniček, od 11.15 hodin 2. stupeň Filmová hudba, vstupné 50 Kč/žák.

7. listopadu – poslední plavecký výcvik 3. a 4. ročníku v Poličce

13. listopadu – exkurze žáků 1. stupně do zábavního vědeckého parku Vida Brno

15. listopadu – čtvrtletní pedagogická rada

19. listopadu – celoškolní projekt k 100. výročí založení Československa, ve školní jídelně oběd podle 1. republiky

22. listopadu – konzultační den od 13.30 – 15.30 hodin

23. listopadu – od 10.20 hodin MPP pro žáky 7. a 8. ročníku

28. listopadu – pohádkové vaření v SOŠ Polička, žáci 1. ročníku;

- od 10.20 hodin MPP pro žáky 9. ročníku

29. listopadu – MŠ Divadlo Jojo – hra Bílé přání

5. prosince – školou chodí čerti a Mikuláš

6. prosince - pohádkové vaření v SOŠ Polička, žáci 3. ročníku

7. prosince – mikulášský florbalový turnaj základních škol

12. prosince – od 13.30 hodin  vánoční besídka pro veřejnost, minijarmark a vánoční kavárna

13. prosince -  8. a 9. ročník vzdělávací program k výročí Československa na Špilberku

14. prosince – od 13.30 hodin vánoční besídka v MŠ

18. prosince - soutěž fiktivních firem v SOŠ Nové Město na Moravě

20. prosince - 6. a 7. ročník vzdělávací pořad v Moravském muzeu v Brně

21. prosince – třídní vánoční besídky, „Vánoční laťka“, sportovní soutěže žáků 1. stupně