Výsledky testování SCIO žáků 9. ročníků

V měsíci listopadu proběhlo testování žáků 9. ročníku firmou SCIO. Výsledky testování ukázaly, že žáci naší školy patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v českém jazyce a v matematice, velmi kladně byla zhodnocena práce učitelů se žáky. Velmi dobré výsledky byly i v testování SCATE v anglickém jazyce. Pouze 1 žák nesplnil očekávané výstupy, výsledky 4 žáků byly na úrovni odpovídající úrovni žáků 9 ročníku a další 3 dosáhli dokonce výsledků daleko lepších - dva z nich úrovně B1 a jeden dokonce úrovně B2.

Analytická zpráva firmy SCIO ke stažení zde