Plánované akce školy na měsíc leden a únor

Akce školy v lednu a v únoru 2019

3. ledna – zahájeno vyučování po vánočních prázdninách

10. ledna – od 13.00 do 15.30 hodin konzultační den;

- v 15.00 hodin schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní k přijímacím zkouškám na SŠ

11. ledna – od 9.25 hodin fyzikálně-přírodopisně-preventivní pořad Mám chytré tělo, 3. – 9. ročník, vstupné 20 Kč/žák, 25 Kč/škola;

- 1. kolo vědomostní soutěže Čtyřlístek pro družstvo žáků 4. a 5. ročníků v DDM v Bystřici nad Pernštejnem

16. ledna – okresní kolo dějepisné olympiády

24. ledna – pololetní klasifikační porada

31. ledna – školní kolo recitační soutěže;

- projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací (teoretická část);

- vysvědčení za 1. pololetí

1. února – pololetní prázdniny

8. února – 2. kolo soutěže Čtyřlístek

21. února – v 10.50 hodin „Renesanční vojenství“, skupina historického šermu Pernštejni, 1. – 9. ročník, vstupné 45 Kč

23. února – ve 13.30 hodin v sokolovně dětský karneval

25. února – divadlo Radost Brno, žáci 4. – 6. ročníku

4. – 10. března – jarní prázdniny