Akce na měsíc březen a duben

4. – 8. března – jarní prázdniny

15. března – 3. kolo soutěže Čtyřlístek;

- krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu;

- fotbalový turnaj Svratka

20. března – krajské kolo zeměpisné olympiády (P. Šafrová, V. Peňáz)

21. března – krajské kolo dějepisné olympiády (A. Tobiáš)

27. března - obvodní kolo soutěže Všeználek v Novém Městě na Moravě

2. dubna – FOK Praha (B. Britten – Průvodce mladého člověka orchestrem), žáci 2. stupně

9. dubna - okresní kolo matematické olympiády (P. Šafrová)

11. dubna – od 13 hodin zápis do 1. ročníku ZŠ

12. dubna – 1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ

15. dubna – 2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ

16. dubna – pohádkové vaření v SOŠ Polička, žáci 5. ročníku;

- čtvrtletní pedagogická rada

18. dubna – velikonoční prázdniny

19., 22. dubna – ostatní svátky (Velký pátek, Velikonoční pondělí)

23. dubna – od 10.20 hodin MPP 6. a 7. ročník

24. dubna – od 10.20 hodin MPP 8. ročník;

- 1. stupeň projekt Jím jako Angolan

26. dubna – v SOŠ Nové Město na Moravě soutěž se stavebnicemi Teifoc „Cihla k cihle“;

- 4. kolo soutěže Čtyřlístek

27. dubna – soutěž Zlatá včela

29. - 30. dubna - dílničky k Svátku matek