Akce na měsíc duben

2. dubna – FOK Praha (B. Britten – Průvodce mladého člověka orchestrem), žáci 2. stupně

3. dubna - Den otevřených dveří v 1. třídě

8. dubna - 2. stupeň projekt Jím jako Angolan

9. dubna - okresní kolo matematické olympiády (P. Šafrová)

11. dubna – od 13 hodin zápis do 1. ročníku ZŠ

12. dubna – 1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ

15. dubna – 2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ

16. dubna – pohádkové vaření v SOŠ Polička, žáci 5. ročníku;

- čtvrtletní pedagogická rada

18. dubna – velikonoční prázdniny

19., 22. dubna – ostatní svátky (Velký pátek, Velikonoční pondělí)

23. dubna – od 10.20 hodin MPP 6. a 7. ročník

24. dubna – od 10.20 hodin MPP 8. ročník;

- 1. stupeň projekt Jím jako Angolan

25. dubna - od 13 do 15.30 hodin konzultační den;

- 8. ročník exkurze na Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou-

26. dubna – v SOŠ Nové Město na Moravě soutěž se stavebnicemi Teifoc „Cihla k cihle“;

- okresní kolo soutěže Všeználek

27. dubna – soutěž Zlatá včela

29. - 30. dubna - dílničky k Svátku matek