Zápis dětí do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek dne 11. dubna 2019 od 13 do 15.30 hodin se uskuteční ve 3. třídě (2. poschodí hlavní budovy) zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 .

Zapisované děti: narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a ti, co měli odklad školní docházky.

Rodiče vezmou s sebou k zápisu: rodný list dítěte, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dotazník pro žáka 1. ročníku.

Formuláře obdržíte v mateřské škole