Národní testování 3. tříd

V měsíci dubnu probíhalo na naší škole národní testování 3. ročníků firmou SCIO. V celkových výsledcích byla škola hodnocena jako škola, která patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování, výsledky 3. ročníku byly hodnoceny jako špičkové.

Žáci psali testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a z oblasti člověk a jeho svět, kde výsledky testů byly hodnoceny jako nadprůměrné a lepšími výsledky než u                             80 % zúčastněných škol.

V oblasti klíčových kompetencí byly výsledky prezentovány jako špičkové, škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších v testování.

Analytická zpráva firmy SCIO ke stažení zde