Národní testování 5. tříd

V měsíci dubnu probíhalo na naší škole národní testování 5. ročníků firmou SCIO.

Žáci psali testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a z obecných studijních předpokladů.  Výsledky testů z českého jazyka  byly lepší než u 80 % zúčastněných škol.

V matematice  patří třída mezi 10 % nejúspěšnějších v testování. V anglickém jazyce metou SCATE téměř 70 % žáků splnilo očekávaný výstup ( 46 % předepsanou úroveň A1, 17 % úroveň A2,    5 % dokonce úroveň B1 )

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP se zjistilo, že studijní potencionál žáků v matematice i českém jazyce je využíván dobře a učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí.

Analytická zpráva firmy SCIO ke stažení zde