Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 podle registračních čísel

Registrační číslo

Č.  1 Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Č.  2 Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Č.  3 Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Č.  4 Byl přijat k předškolnímu vzdělávání.

Č.  5 Byl přijat k předškolnímu vzdělávání.

Č.  6 Byla přijata k předškolnímu vzdělávání.

Č.  7 Byl přijat k předškolnímu vzdělávání.

 

V Jimramově 5. června 2019                    

Mgr. Věra Křížová, ředitelka školy

Vyvěšeno 6. června 2019