Informace Krajské hygienické stranice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, o epidemii salmonelózy ZŠ a MŠ Jimramov

Dne 26. 11. jsme mailem obdrželi následující Informace Krajské hygienické stranice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, o epidemii salmonelózy ZŠ a MŠ Jimramov.

Vážení rodiče dětí Základní školy a Mateřské školy Jimramov,

ukončili jsme šetření epidemie salmonelózy, považujeme tedy za vhodné  Vás informovat o rozsahu a šetření epidemie.První 4 případy salmonelózy byly  hlášené na KHS protiepidemické oddělení /epidemiologii/ dne 21. 10. 2019. Epidemiologickým šetření jsme zjistili, že děti jsou žáky ZŠ a MŠ Jimramov a  příslušní lékaři nám potvrdili zvýšený výskyt průjmových onemocnění u dětí školy. Týž den proto bylo provedeno pracovníky KHS kontrolní šetření na škole Jimramov se zaměřením na stravovací provoz.

Inkubační doba  u salmonelózy je 1 – 3 dny, může být i kratší,  a to  jen několik hodin. Záleží na tom, jak velkou infekční dávku člověk přijme potravinou.  Dá se říct, že čím kratší je inkubační doba, tím větší množství salmonel člověk zkonzumoval.  Počet salmonel a jejich pomnožení v potravině není stejnoměrné, proto nemocní, kteří zkonzumovali takovou potravinu, mají různé zdravotní potíže. Od lehké nevolnosti až po četné průjmovité a vodnaté stolice, zvracení, křeče břicha, vysoké teploty,  někdy až hrozící dehydrataci a nutnost hospitalizace.

Výsledky epidemiologických šetření určily jako podezřelou stravu oběd ze dne 16. 10.2019, což byla čína s rýží a táč s ovocem. Nejčastěji se při vzniku salmonelózy uplatňují kontaminovaná syrová nebo nedostatečné tepelně upravená vejce a kontaminované syrové maso, rovněž nedostatečně tepelně opracované. Anebo tepelná úprava proběhne řádně a hotové pokrmy mohou být kontaminovány druhotně nevhodnou manipulací a nedodržováním postupů založených na zásadách HACCP – Příručka bezpečnosti potravin. A právě  porušení zásad manipulace a postupů založených na zásadách HACCP ve stravovacím provozu bylo shledáno šetřením ve dnech 21. 10.2019 a 25. 10. 2019, kdy bylo prováděno další došetření technologického postupu při výrobě pokrmů dne 16. 10. 2019 a provedeny stěry čistoty ve stravovacím provozu a odebrán 1 vzorek potraviny. Z 11 - ti provedených stěrů čistoty byla v jednom vzorku izolovaná salmonela.

U všech nemocných onemocnění způsobila Salmonella enteritidis, což je nejčastější typ salmonely. Nicméně pro podrobnější došetření souvislostí nemocných osob s konzumací stravy ze školní kuchyně jsme zajistili odeslání  3 vzorků  / kmenů/  salmonel od nemocných a jednoho pozitivního stěru ze stravovacího provozu školy k další speciální  analýze do Výzkumného ústavu  veterinárního lékařství v Brně. U nemocných se jednalo  o 2 děti, přičemž jedno dítě jedlo čínu s rýží, druhé dítě jedlo táč s ovocem a jedna dospělá osoba.  Kmeny salmonely izolované z výtěrů od nemocných a kmene salmonely ze stěru ve stravovacím provozu byly shodné. V rámci šetření jsme dále spolupracovali s veterinární správou a Státním zdravotním ústavem v Praze, kteří také prováděli šetření na základě našich informací po své linii.

Výsledky celého šetření, tedy výsledky  epidemiologických šetření zaměřených na informace o nemocných osobách, výsledky kontrolních šetření ve stravovacím provozu školy a výsledky všech laboratorních analýz  potvrdily  souvislost epidemie salmonelózy se stravou ze školní kuchyně,  s obědem ze dne 16. 10. 2019.

V epidemii evidujeme a šetřili jsme  celkem 59 případů, z toho 52  dětí navštěvujících a stravujících se ve školní jídelně  ZŠ a MŠ Jimramov. Jedno dítě bylo mimoškolní, které se nakazilo od nemocného sourozence.

Z MŠ se jednalo o 12 nemocných dětí, v ZŠ se jednalo o 40 nemocných dětí. Z šesti nemocných dospělých osob se jednalo o zaměstnance školy, kromě jedné osoby.

U 2 dětí byla nutná hospitalizace.

Jednoznačně laboratorně bylo onemocnění salmonelózou prokázáno ve 49 - ti případech, u 10 - ti případů byla diagnóza stanovena na základě zdravotních potíží a epidemiologické souvislosti.

S velkou pravděpodobností bylo v epidemii postiženo ještě více osob. Mohlo se jednat o onemocnění, které probíhalo s mírnými zdravotními obtížemi, a lékař nebyl vyhledaný.

U některých osob může až dosud po prožitém onemocnění přetrvávat vylučování salmonel stolicí. K zabránění dalšího šíření je nutné dodržovat standardní osobní hygienu – mytí rukou po použití WC, před jídlem.

ZŠ a MŠ Jimramov bude uložena pokuta.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci.  

 

MUDr.Renée Mašová                                                            Hana Zajícová  

vedoucí protiepidemického oddělení                              vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

ve Žďáře nad Sázavou                                                     ve Žďáře nad Sázavou

KHS kraje Vysočina                                                        KHS kraje Vysočina

Tyršova 3                                                                         Tyršova 3

591 01 Žďár nad Sázavou                                                591 01 Žďár nad Sázavou                                                                              

Telefon: 566 650 841                                                       Telefon: 566 650 814

E-mail: renee.masova@zr.khsjih.cz                                 E-mail: hana.zajicova@zr.khsjih.cz

www.khsjih.cz                                                                  www.khsjih.cz