Manuál MŠMT - Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 - aktualizovaná verze