Konec školního roku

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26.6.2020. Tento den obdrží všichni žáci vysvědčení. Žáci dostanou klasické vysvědčení. Pro výslednou známku jsou směrodatné známky, které žáci získali před uzavřením škol, tedy do jarních prázdnin, s přihlédnutím ke známce z 1. pololetí a k práci doma v době distanční výuky.