Soutěž Cihla k cihle

Dne 14. 10. se zúčastnili žáci ZŠ Jimramov Michal Šafr a Jana Zbytovská krajského kola čtvrtého ročníku soutěže Cihla k cihle, kterou pod záštitou Kraje Vysočina uspořádala SOŠ Nové Město na Moravě. Soutěž má za cíl rozšíření znalostí žáků v konstrukčních zručnostech, konkrétně v návrhu a realizaci stavby ze stavebnice Teifoc.

V Novém Městě se sešlo 19 dvojic z celého kraje Vysočina a za tři a půl hodiny postavily libovolnou stavbu se dvěma klenbami.  Výsledkem bylo 19 jednodušších i složitějších staveb (domy, mosty, věže).

Stavby hodnotila komise složená se zástupců stavebních škol kraje, zástupců Kraje Vysočina a zástupce firmy PKS, která se podílela na organizaci soutěže. Hodnotila se originalita návrhu, dodržení technických podmínek a preciznost vypracování.

Družstvo z Jimramova postavilo patrový dům s vnějším schodištěm. Stavba byla vyhodnocena jako druhá nejlepší.

Blahopřejeme oběma žákům k úspěchu a věříme, že svoji zručnost a nápaditost v životě dobře využijí.

Antonín Bradáč