Plánované akce na měsíc září a říjen

Plánované akce na měsíc září a říjen

Měsíc září – cyklovýzva – Září na kolech – volnočasová aktivita

Od 7. 9. – plavecký výcvik 3. a 4. ročníku ( do 23. 11.)

14. 9.  – focení 1. ročníku

19. – 20. 9. – adaptační kurz 6. ročníku

21. 9. – kulturní program žáků 3. ročníku na vítání občánků obce

29. 9. – začátek výuky evangelického náboženství

29.9. - program primární prevence pro 5. a 6.třídu (Já a třída, Startujeme..)

30. 9. – atletický čtyřboj ve Svratce

3.- 4.10. kurz první pomoci v 9.ročníku

6. 10. – začátek výuky katolického náboženství

6. 10. – krajská soutěž – stavebnice Teifoc – Humpolec

12.10. - fotbalový turnaj ve Žďáru nad Sázavou (10+1) pro chlapce na 2.stupni

13. 10. – vánoční fotografování – MŠ a 1. stupeň

17. 10. – promítání a beseda N. Winton – 5. až. 9. ročník

19. 10. – dopravní hřiště – 5. ročník

20. 10. -  dopravní hřiště – 4. ročník

24. 10. - program Zeměznění ( bubeník Pavel Jasanský) – 1. - 4. r.

2. 11. – šermíři – program Leonardo da Vinci

 

  • akce mohou být průběžně doplňovány