Atletické závody - Svratka

27.9.2018 pořádala ZŠ Svratka atletické závody, na které pozvala i školy z Jimramova, N. Města, Herálce, Sněžného, Kameniček a Krouny. Soutěžilo se v běhu na 60 a 1500 m. skoku dalekém, hodu míčkem ( 6.+ 7. roč.) nebo granátem ( 8.+ 9. roč.) Naši závodníci získali celkem 14 medajlí, více než jednu měli Š. Buršík z 9. roč.,S. Sedláková ze 7. roč. a S. Dvořáková ze 6. roč. Ale všichni soutěžící se snažili ze všech sil a určitě neudělali naší škole ostudu. L. Teplá