Listování

Listování V pondělí 9.5.2022 se žáci 4.-6. ročníku vypravili do Nového Města na Moravě, aby se zúčastnili projektu MAP II Listování. Tento projekt představuje zajímavé a aktuální knihy, které jsou před diváky interpretovány v podobě scénického čtení. Jde o divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo. Do příběhu knihy Dračí polévka autorky Aleny Ježkové nás dokonale dokázali vtáhnout herci Petra Bučková a Lukáš Hejlík. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo Listování cenu Nadace Český literární fond.