Učitelka - třídní 7. r, vých. poradkyně

Jméno: 
Mgr. Dana Hanělová
Telefon: 
566 562 317