Konzultační hodiny

Den Od Do
Křížová Věra, řed. školy pondělí 7:30 8:00
Křížová Věra, řed. školy čtvrtek 12:00 13:00
Hejtmánková Svatava, ZŘŠ čtvrtek 7:00 8:00
Bartošová Jaroslava čtvrtek 11,15 11,45
Budig Michal pondělí 11:30 12:00
Bukáčková Romana čtvrtek 11,15 11,45
Buršíková Hana čtvrtek 12,15 12,45
Kutalová Libuše úterý 12,30 13,00
Stará Miloslava úterý 11,30 12,00
Teplá Ludmila, metodik prevence pondělí 7,00 8,00
Totušková Sylva pondělí 12,00 12,30
Hanělová Dana, výchovný poradce pondělí 8,15 9, 00
Hanělová Dana,výchovný poradce středa 12,15 13,00