Přijímací řízení

S podmínkami přijímacího řízení seznámí výchovná poradkyně žáky a jejich zákonné zástupce na schůzce  ve čtvrtek 23. 11. 2017 ve 14, 30 hodin v sále školy.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 11, 30 - 12 hod. Po telefonické dohodě lze domluvit i jakýkoliv jiný termín.

Informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2017/18