Přijímací řízení

S podmínkami přijímacího řízení seznámí výchovná poradkyně žáky a jejich zákonné zástupce na schůzce  ve čtvrtek 22. 11. 2018 , čas bude upřesněn

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: pondělí 8,15 - 9 hod., středa - 12,15 - 13 hod. Po telefonické dohodě lze domluvit i jakýkoliv jiný termín.

Informace o jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2018/19 zde

Přijímací řízení pro žáky se SVP