Přijímací řízení

S podmínkami přijímacího řízení seznámí výchovná poradkyně žáky a jejich zákonné zástupce na schůzce  ve čtvrtek 9. 1. 2020 , čas bude upřesněn, rodiče budou seznámeni s vyplňováním a odesíláním přihlášek

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 8,15 - 9 hod. Po telefonické dohodě lze domluvit i jakýkoliv jiný termín.

 Pozor nové !!!!!  Odkaz na Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání ve šk. roce 2019/20

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?lang=1&ref=m&source=email

Seznam středních škol lze vyhledat na následujících webových stránkách:

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.seznamskol.eu

www.icm.cz