Provozní informace

Provozní doba školní družiny :

Po - pá : 6, 25 - 7, 25 hod.

Po - pá : 11, 00 - 15, 45 hod.

Ve školní družině je zapsáno 60 dětí, což je maximální kapacita školní družiny. 
Děti jsou rozděleny do 2 oddělení. 

Vychovatelka 1. oddělení : Milada Vojtová

Vychovatelka 2. oddělení : Bc. Zdena Bradáčová

Program školní družiny vychází ze ŠVP školní družiny ZŠ  Jimramov, který je jednou z částí ŠVP ZŠ Jimramov. S programem se lze seznámit v sekci ŠVP - ŠVP školní družiny.