Rozvrh pro 6. ročník

Hod 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Od 7:25 8:20 9:25 10:20 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35
Do 8:10 9:05 10:10 11:05 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20
Po
M
Z
VV
D
HV
Út
FY
M
CVI
AJ
ČJ
TVch
TVd
St
M
ČJ
Lg
INF
AJ
Čt
ČJ
M
AJ
Z
D
TVd
TVch
M
ČJ
VV
AJ
VO