Rozvrh pro 6. ročník

Hod 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Od 7:25 8:20 9:25 10:20 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35
Do 8:10 9:05 10:10 11:05 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20
Po
AJ
ČJ
INF
M
D
HV
Út
Z
M
AJ
ČJ
TVd
TVch
St
M
ČJ
VO
D
AJ
CVI
Čt
AJ
FY
M
TVch
TVd
AJ
M
Z
Lg
VV
VV