Rozvrh pro 6. ročník

Hod 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Od 7:25 8:20 9:25 10:20 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35
Do 8:10 9:05 10:10 11:05 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20
Po
D
M
ČJ
AJ
TVd
TVch
Út
Z
M
VV
AJ
ČJ
HV
St
AJ
FY
ČJ
M
VV
TVch
TVd
Čt
D
ČJ
Z
M
KAJ
VO
AJ
M
INF
INF