Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021