Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 od MŠMT č.j. MSMT – 1265/2022-1