Mateřská škola

  JIMRAMOV

 

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace, Padělek 133

www.zsjimramov.unet.cz

Mateřská škola je umístěna  v budově základní školy a od 1. ledna 2001 je  též součástí Základní školy Jimramov. O děti ve věku 2 až 7 roků se starají čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice (  Miroslava Benešová, Magda Hejtmánková, Lenka Přívětivá a Iveta Zámečníková ), jedna provozní zaměstnankyně (Ilona Moravcová) a jedna asistentka.

Činnost MŠ je zaměřena na výchovu dětí k péči o životní prostředí a ochranu přírody.

Pracujeme s novým Školním vzdělávacím programem " S Broučkem za poznáním ".

Motto:

„Dopřejme dětem co nejkrásnější dětství, protože z něj pak člověk čerpá celý život.“

Vize:

„Vytvořit školku plnou pohody.“

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  (ŠVP) jsme pojmenovali  "Broučci", podle známé knihy spisovatele J. Karafiáta, který se v Jimramově narodil. Rodiče dětí, které naši MŠ navštěvují, mají možnost seznámit se s celkovou koncepcí MŠ,  zaměřenou na péči o životní prostředí a ochranu přírody, i s novým školním programem přímo u nás v MŠ. 

Chceme vést děti k ochraně a péči o životní prostředí v duchu našeho motta a budeme jim vysvětlovat, proč je potřeba žít s přírodou v harmonii.

Kapacita MŠ je 65 dětí.

  1. třída Berušky
  2. třída Včelky a Svatojánci

Zástupkyně ŘŠ pro předškolní vzdělávání (MŠ), Lenka Přívětivá, je na MD,  aktuálně ji zastupuje paní uč. Magda Hejtmánková, DiS

Učitelky:  Miroslava Benešová, zastupuje Dana Bradáčová

               Iveta Zámečníková

               Aneta Kwiatkowská

Asistentka pedagoga: Jana Jandová

                                    

 Veškeré akce budou průběžně rodičům sdělovány přes E třídnici, na informační tabuli v šatně nebo přímo pohovorem učitelek s rodiči.

 Mnoho rodičů pomohlo svými sponzorskými dary. Za to jim chceme i touto cestou poděkovat a těšíme se na další dobrou spolupráci.

 

Provozní doba Mateřské školy Jimramov

Pondělí - Pátek

6:15 - 16:15

 

Základní škola a Mateřská škola Jimramov,  příspěvková organizace,  592 42  Jimramov, Padělek  133; (+420 566 562 530; e-mail: zsjimramov@unet.cz

Co děti v mateřské škole potřebují ?

 

- Bačkorky ( podepsané ), ne pantofle ani gumové boty ( typu Cross )

- Náhradní oblečení ( tričko, spodní prádlo ), tepláky na pobyt venku ( na písek,  pro hry na školní zahradě a hřišti ).

- Pokud bude dítě po obědě odpočívat, pyžamo.

- Doporučujeme všechny osobní věci podepsat.

 

 Preventivní opatření

- Pokud má dítě slabou rýmu, potřebuje u sebe kapesník a tedy i kapsu na něj.

- Pokud dítě projevovalo v noci nebo ráno známky nevolnosti nebo se necítí  dobře, sdělte to prosím učitelce.

- Je důležité, abyste alespoň jednou týdně prohlédli dětem vlásky. Objeví-li se  vešky, ihned se s nimi vypřádejte. Nález prosím sdělte v MŠ.

- Prosím nedávejte dětem do MŠ drobné hračky ( prstýnky ) a hračky -  zbraně.

- Nevhodné jsou dlouhé přívěsky na krku a dlouhé náušnice, za které by mohly   děti při hře zatáhnout a ublížit si.

- Nedávejte dětem žvýkačky!

Vážení rodiče,

zájmem všech zaměstnankyň naší mateřské školy je, aby vaše děti byly spokojené a cítily se dobře. Den v MŠ prožily radostně, získaly nové znalosti,  dovednosti a učily se kamarádství a vzájemné pomoci.

Budete-li mít nějaké nejasnosti, dotazy, připomínky obraťte se na Zástupkyni ředitele školy pro předškolní vzdělávání paní Magdu Hejtmánkovou, DiS

Dotazy ochotně zodpoví i další učitelky – Miroslava Benešová (Dana Bradáčová), Iveta Zámečníková anebo Aneta Kwiatkowská

 

Informace o stravování v MŠ a způsobu placení podá vedoucí školního stravování Dana Krištofová

 

Fotografie z akcí mateřské školy naleznete v sekci Fotografie - Mateřská škola