Akce v měsíci červnu

Akce školy v červnu

4. června – divadlo Radost Brno, představení „Pipi Dlouhá punčocha“, žáci  1. – 3. ročníku;

- výlet MŠ do Licibořic

5. června – fotografování tříd

5. a 12. června – předplavecký výcvik v Poličce – MŠ, 1. a 2. ročník

7. června – dopravní výchova v Novém Městě na Moravě, 4. ročník;

- výstava kreseb k 400. výročí pádu meteoritu na Odranci, 6., 7. a 9. ročník

11. června – výlet 1. stupně, sloupsko-šošůvské jeskyně

13. června – výlet žáků 6. a 7. ročníku do Žďáru nad Sázavou (Muzeum nové generace);

- výlet žáků 8. ročníku do Brna (Anthropos)

14. června – muzeum v Poličce, výstava Igráček, žáci 4. ročníku

                - muzeum Bystřice nad Pernštejnem, žáci 5. ročníku

18. – 19. června – výlet žáků 9. ročníku do Beskyd

19. června – MPP pro žáky 5. ročníku;

- ve 14 hodin schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou

24. června – sportovní olympiáda žáků 1. stupně a malotřídních škol

25. června – sportovní olympiáda žáků 2. stupně a ZŠ Sněžné

26. června – praktická část projektu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací, 1. i 2. stupeň

27. června – rozloučení se žáky 9. ročníku na radnici

28. června – vysvědčení za školní rok 2018/2019