Nabídka kroužků a výuka náboženství

Po - Keramický kroužek I 4. - 8.r.,d 12, 15 - 13, 30 hod A. Štěrbová 1 x za 14 dní
Po - Keramický kroužek II 2. st. chl 13, 00 - 14, 30 hod. A. Štěrbová 1 x za 14 dní
Po- Komunikace v AJ 2. r. 12, 15 - 13, 00 hod J. Bartošová  
Po -Čtenářský kroužek 1. st. 12, 30 - 14, 00 hod R. Myslivcová  
Út- Keramický kroužek III 5. r. 12, 30 - 14, 00 hod. Sv. Hejtmánková 1 x za 14 dní
Út - Klub logiky a deskových her 1. st. 12, 15 - 13, 45 hod M. Stará  
Út - Komunikace v Aj 1. r. 11, 15 - 12, 00 hod S. Totušková  
Stř- Keramický kroužek IV 5. r. 12, 30 - 14, 00 hod R. Bukáčková 1 x za 14 dní
Stř -Komunikace v Aj 1. r. 11, 15 - 12, 00 hod S. Totušková  
Stř -Komunikace v  Aj 2. r. 11, 15 - 12, 00 hod. J. Bartošová  
Stř- Kroužek Nj 4., 5. r. 12, 45 - 13, 30 hod D. Hanělová  
Čt - Sportovní hry 2. st. 13, 00 - 14, 00 hod. L. Teplá  
Kroužek fléten 1. st.  podle indiv. domluvy A. Bradáč  
Pá - Pěvecký kroužek 1. st.  12, 15 - 12, 45 hod. A. Bradáč  
Dramatický kroužek 2. st. podle domluvy D. Hanělová  

Zlepšení kvality vzdělávání žáků  ( doučování )

Pondělí Anglický  jazyk 12, 30 - 13, 30 hod H. Buršíková
Pondělí Matematika 13, 00 - 14, 00 hod M. Stará
Pondělí Matematika 12, 30 - 14, 00 hod R. Bukáčková
Úterý Český jazyk 12, 30 - 13, 30 hod H. Buršíková
Úterý Český jazyk 12, 30 - 13, 30 hod L. Kutalová
Středa Anglický jazyk 12, 30 - 13, 30 hod H. Buršíková
Středa Anglický jazyk 12, 00 - 13, 00 hod M. Budig

Další kroužky při ZŠ

Úterý

Taneční kroužek

1. - 3. r.

13, 30 - 14, 15 hod

R. Večeřová

Úterý

Počítačový kroužek 1. st ( při ŠD) 13, 00 - 14, 00 hod Z. Bradáčová
Středa Fotbalový kroužek 1. st. 14, 00 - 16, 00 hod M. Čuprová
Úterý Včelařský kroužek 1. st. od 14 hodin

p. Raaschová

p. Šafr

p. Karmazínová

Pátek

Taneční kroužek s prvky

street dance a break dance

1. i 2. st. 13, 30 - 14, 15 h Active Žďár nad Sázavou

Výuka náboženství ( nepovinný předmět )

Čtvrtek Základy křesťanství 1. skupina 12,15 - 13,00 hod
Čtvrtek Základy křesťanství 2. skupina 13,00 - 13,45 hod
Čtvrtek Katolické náboženství   11,30 -  13,15 hod