Kontakty

Kontaktní informace

ZŠ a MŠ Jimramov, příspěvková organizace

Zřizovatel: Městys Jimramov

Padělek 133, 592 42, Jimramov

Telefon: +420 566 562 512

Email: zsjimramov@unet.cz

Datová schránka: dktmd6g

Kontakty na zaměstnance školy

Ředitel Mgr. Michal Budig 566 562 512 zsjimramov@unet.cz michal.budig@zsjimramov.cz
Zástupkyně ředitele Mgr. Svatava Hejtmánková 566 562 512 svatava.hejtmankova@zsjimramov.cz
Ekonomka Ing. Alena Štěrbová 566 562 315 alena.sterbova@zsjimramov.cz
Mateřská škola Lenka Přívětivá, DiS 566 562 530 materska.skola@zsjimramov.cz
Sborovna 566 520 535 zsjimramov@unet.cz
Učitel Bc. Jan Hubert 561 205 995 jan.hubert@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Zuzana Janoušková 561 205 993 zuzana.janouskova@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Jitka Šafrová 561 205 990 jitka.safrova@zsjimramov.cz
Učitelka Mgr. Tereza Truksová 561 205 990 tereza.truksova@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 1. r. Mgr. Romana Bukáčková 566 520 535 romana.bukackova@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 2. r. Mgr. Jaroslava Bartošová 566 520 535 jaroslava.bartosova@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 3 r. Mgr. Hana Buršíková 566 520 535 hana.bursikova@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 4. r. Mgr. Libuše Kutalová 566 520 535 libuse.kutalova@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 5. r. Mgr. Sylva Totušková 561 205 993 sylva.totuskova@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 6. r. Mgr. Miloslava Stará 561 205 995 miloslava.stara@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 7. r. Mgr. Radka Vášová 561 205 990 radka.vasova@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 8. r., výchovná poradkyně Mgr. Dana Hanělová 566 562 317 dana.hanelova@zsjimramov.cz
Učitelka, tř. uč. 9.r. Mgr. Jitka Macenauerová 561 205 991 jitka.macenauerova@zsjimramov.cz
Multimediální pracovna Mgr. Miloslava Stará 561 205 996
Školník Oldřich Hejtmánek 736 778 316 oldrich.hejtmanek@zsjimramov.cz
Školní družina Milada Vojtová 566 562 316 milada.vojtova@zsjimramov.cz
Školní jídelna Dana Krištofová 566 562 515 skolni.jidelna@zsjimramov.cz
Asistent ukrajinských žáků Olha Danyliuk olha.danyliuk@zsjimramov.cz
Výuka Čj zkrajinských žáků Mgr. Antonín Bradáč antonin.bradac@zsjimramov.unet.cz
Asistent pedagoga Martina Kwiatkowská 561 205 992 martina.kwiatkowska@zsjimramov.cz
Asistent pedagoga Zdenka Dvořáková 566 520 535 zdenka.dvorakova@zsjimramov.cz
Asistent pedagoga, vychovatelka ŠD Radmila Myslivcová 561 205 992 radmila.myslivcova@zsjimramov.cz
Asistent pedagoga, vychovatelka ŠD Bc. Zdeňka Bradáčová 56 6520 535 zdenka.bradacova@zsjimramov.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr.et Bc.Luboš Kliment 776 233 879 gdpr@akkliment.cz
Správce tělocvičny Iva Dvořáková 777 305 545