Organizace školního roku

1. pololetí

začátek

konec

2. září 2019

30. ledna 2020

2. pololetí

začátek

konec

3. února 2020

30. června 2020

Prázdniny

podzimní

29. a 30. října 2019
 

vánoční

23. prosince – 3. ledna 2020
 

pololetní

31. ledna 2020
  jarní 

9. března - 15. března 2020

 

velikonoční

9. dubna  2020 , ( pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem )
 

hlavní

1.července  – 31. srpna 2020
Pedagogická rada

1. čtvrtletí

15. listopadu 2018
 

2. čtvrtletí

24. ledna 2019
 

3. čtvrtletí

17. dubna 2019
 

4. čtvrtletí

24. června 2019
Konzultační dny

čtvrtek

22.11., 10.1., 25.4.
Zápis do 1. třídy

čtvrtek

11. dubna 2019
Přijímací zkoušky na SŠ

 

od 12. dubna 2019
Den otevřených dveří

pro předškoláky

termín bude upřesněn
Zápis k předškolnímu vzdělávání

čtvrtek

9. května 2019
Mimořádné volno ředitelky školy

 

podle potřeby
Plavecký výcvik 3., 4. r

středa

od 5. září 2018
Plavecký výcvik 1., 2. r

středa

od 15. května 2019
Lyžařský výcvik 7. r.

 

podle sněhových podmínek

 

Časové rozvržení hodin

1. hod.   7.25  -    8.10        

2.            8.20  -    9.05         

3.            9.25  -  10.10        

4.          10.20  -  11.05        

5.          11.15  -  12.00

6.          12.05  -  12.50

7.          12.55  -  13.40

8.          13.45  -  14.30