Organizace školního roku

1. pololetí

začátek

konec

4. září 2017

31. ledna 2018

2. pololetí

začátek

konec

1. února 2018

29. června 2018

Prázdniny

podzimní

26. a 27. října 2017
 

vánoční

23. prosince – 2. ledna 2018
 

pololetní

2. února 2018
  jarní 

26. února - 4. března 2018

 

velikonoční

29. března 2018
 

hlavní

30. června  – 2. září 2018
Pedagogická rada

1. čtvrtletí

16. listopadu 2017
 

2. čtvrtletí

25. ledna 2018
 

3. čtvrtletí

19. dubna 2018
 

4. čtvrtletí

24. června 2018 (pondělí)
Konzultační dny

čtvrtek

23.11., 11.1., 26.4.
Zápis do 1. třídy

čtvrtek

12. dubna 2018
Přijímací zkoušky na SŠ

 

od 12. dubna 2018
Den otevřených dveří

pro předškoláky

termín bude upřesněn
Zápis k předškolnímu vzdělávání

čtvrtek

10. května 2018
Mimořádné volno ředitelky školy

 

29. září 2017 a dále podle potřeby
Plavecký výcvik 4. r

středa

od 20. září do 22. listopadu 2017
Plavecký výcvik 3. r. 

středa

od 20. září do 22. listopadu 2017
Lyžařský výcvik 7. r.

 

podle sněhových podmínek

 

Časové rozvržení hodin

1. hod.   7.25  -    8.10        

2.            8.20  -    9.05         

3.            9.25  -  10.10        

4.          10.20  -  11.05        

5.          11.15  -  12.00

6.          12.05  -  12.50

7.          12.55  -  13.40

8.          13.45  -  14.30