Organizace školního roku

1. pololetí

začátek

konec

1. září 2022

31. ledna 2023

2. pololetí

začátek

konec

1. února 2022

30. června 2023

Prázdniny

podzimní

26. a 27. října 2022
 

vánoční

23. prosince – 2. ledna 2023
 

pololetní

3. února 2022
  jarní 

20. - 26. února 2023

 

velikonoční

6. dubna  2023, ( pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem )
 

hlavní

1.července  – 31. srpna 2023
Pedagogická rada

1. čtvrtletí

15.11.2022
 

2. čtvrtletí

25.1. 2023
 

3. čtvrtletí

20. 4. 2023
 

4. čtvrtletí

22.6. 2023
Konzultační dny

čtvrtek

 3. 11. ( změněno z původního termínu 10. 11. ), 12. 1., 27.4. od 13 - 17 hod.
Zápis do 1. třídy

úterý

4. 4. 2023
Přijímací zkoušky na SŠ

 

13.4., 14. 4. 2023 - čtyřleté obory, 17.4. , 18. 4. - osmiletá gymnázia
Den otevřených dveří

pro předškoláky

květen, bude upřesněno
Zápis k předškolnímu vzdělávání

čtvrtek

10. 5. 2023
Mimořádné volno ředitelky školy

 

18. 11. 2022
Plavecký výcvik 3., 4. r

středa

od 7. 9. 2022
Plavecký výcvik 1., 2. r

středa

bude upřesněno
Lyžařský výcvik 7. r.

 

podle sněhových podmínek

 

Časové rozvržení hodin

1. hod.   7.25  -    8.10        

2.            8.20  -    9.05         

3.            9.25  -  10.10        

4.          10.20  -  11.05        

5.          11.15  -  12.00

6.          12.05  -  12.50

7.          12.55  -  13.40

8.          13.45  -  14.30