Organizace školního roku

1. pololetí

začátek

konec

1. září 2021

31. ledna 2022

2. pololetí

začátek

konec

1. února 2022

30. června 2022

Prázdniny

podzimní

27. a 29. října 2021
 

vánoční

23. prosince – 2. ledna 2022
 

pololetní

4. února 2022
  jarní 

14. - 20. února 2022

 

velikonoční

14. dubna  2022, ( pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem )
 

hlavní

1.července  – 31. srpna 2022
Pedagogická rada

1. čtvrtletí

18. listopadu 2021
 

2. čtvrtletí

20. ledna 2022
 

3. čtvrtletí

13. dubna 2022
 

4. čtvrtletí

23. června 2022
Konzultační dny

čtvrtek

26.10. 2022, 13.1. 2022, 21.4. 2022
Zápis do 1. třídy

úterý

7. 4. 2022
Přijímací zkoušky na SŠ

 

 
Den otevřených dveří

pro předškoláky

termín bude upřesněn
Zápis k předškolnímu vzdělávání

čtvrtek

5. 5. 2022
Mimořádné volno ředitelky školy

 

27. 9. 2021
Plavecký výcvik 3., 4. r

středa

od 8. září 2022
Plavecký výcvik 1., 2. r

středa

 
Lyžařský výcvik 7. r.

 

podle sněhových podmínek

 

Časové rozvržení hodin

1. hod.   7.25  -    8.10        

2.            8.20  -    9.05         

3.            9.25  -  10.10        

4.          10.20  -  11.05        

5.          11.15  -  12.00

6.          12.05  -  12.50

7.          12.55  -  13.40

8.          13.45  -  14.30