Organizace školního roku

1. pololetí

začátek

konec

3. září 2018

31. ledna 2019

2. pololetí

začátek

konec

1. února 2019

28. června 2019

Prázdniny

podzimní

29. a 30. října 2018
 

vánoční

22. prosince – 2. ledna 2019
 

pololetní

1. února 2019
  jarní 

4. března - 10. března 2019

 

velikonoční

18. dubna  2019 , ( pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem )
 

hlavní

29. června  – 1. září 2019
Pedagogická rada

1. čtvrtletí

15. listopadu 2018
 

2. čtvrtletí

24. ledna 2019
 

3. čtvrtletí

17. dubna 2019
 

4. čtvrtletí

24. června 2019
Konzultační dny

čtvrtek

22.11., 10.1., 25.4.
Zápis do 1. třídy

čtvrtek

11. dubna 2019
Přijímací zkoušky na SŠ

 

od 12. dubna 2019
Den otevřených dveří

pro předškoláky

termín bude upřesněn
Zápis k předškolnímu vzdělávání

čtvrtek

9. května 2019
Mimořádné volno ředitelky školy

 

podle potřeby
Plavecký výcvik 3., 4. r

středa

od 5. září 2018
Plavecký výcvik 1., 2. r

středa

od 15. května 2019
Lyžařský výcvik 7. r.

 

podle sněhových podmínek

 

Časové rozvržení hodin

1. hod.   7.25  -    8.10        

2.            8.20  -    9.05         

3.            9.25  -  10.10        

4.          10.20  -  11.05        

5.          11.15  -  12.00

6.          12.05  -  12.50

7.          12.55  -  13.40

8.          13.45  -  14.30