Organizace školního roku

1. pololetí

začátek

konec

1. září 2020

28. ledna 2021

2. pololetí

začátek

konec

1. února 2021

30. června 2021

Prázdniny

podzimní

29. a 30. října 2020
 

vánoční

23. prosince – 3. ledna 2021
 

pololetní

29. ledna 2021
  jarní 

1. - 7. února 2021

 

velikonoční

1. dubna  2021, ( pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem )
 

hlavní

1.července  – 31. srpna 2021
Pedagogická rada

1. čtvrtletí

14. listopadu 2020
 

2. čtvrtletí

23. ledna 2021
 

3. čtvrtletí

 
 

4. čtvrtletí

 
Konzultační dny

čtvrtek

21.11., 9.1., 23.4.
Zápis do 1. třídy

úterý

 
Přijímací zkoušky na SŠ

 

 
Den otevřených dveří

pro předškoláky

termín bude upřesněn
Zápis k předškolnímu vzdělávání

čtvrtek

 
Mimořádné volno ředitelky školy

 

podle potřeby
Plavecký výcvik 3., 4. r

středa

od 4. září 2020
Plavecký výcvik 1., 2. r

středa

 
Lyžařský výcvik 7. r.

 

podle sněhových podmínek

 

Časové rozvržení hodin

1. hod.   7.25  -    8.10        

2.            8.20  -    9.05         

3.            9.25  -  10.10        

4.          10.20  -  11.05        

5.          11.15  -  12.00

6.          12.05  -  12.50

7.          12.55  -  13.40

8.          13.45  -  14.30