Plánované akce na měsíc listopad a prosinec

Akce školy v listopadu a v prosinci

1. listopadu – Sametová revoluce – projekt k 30. výročí listopadových událostí, 8. a 9. ročník (7.25 – 10.10 hodin)

5. listopadu – vánoční fotografování dětí MŠ a žáků ZŠ firmou Photodienst

8. listopadu – výchovný koncert Karla Kocůrka, 9.25 hodin 1. stupeň, 10.20 hodin 2. stupeň, 35 Kč/žák (platí škola)

14. listopadu – čtvrtletní klasifikační porada

15. listopadu – MPP 7. a 8. ročník, od 8.20 hodin

20. listopadu – exkurze žáků 8. a 9. ročníku do SOŠ v Novém Městě na Moravě

21. listopadu – od 13 do 15.30 hodin konzultační den

28. listopadu – exkurze žáků 9. ročníku do SŠ v Bystřici nad Pernštejnem

3. prosince – MŠ „Rampouchová pohádka“, divadlo Jojo

4. prosince – exkurze žáků 1. – 3. ročníku do sklárny v Karlově, výroba dárku

5. prosince – školou chodí Mikuláš s družinou

6. prosince – mikulášský florbalový turnaj ZŠ (Svratka, Sněžné, Jimramov, Krouna, Herálec, Polnička)

11. prosince – od 13.30 hodin sociální komise při ÚM a ZŠ pořádá vánoční besídku pro starší spoluobčany; minijarmark a vánoční kavárna

20. prosince – tradiční „Vánoční laťka“ – soutěž tříd 2. stupně ve skoku do výšky;  sportovní soutěže žáků 1. stupně; třídní vánoční besídky

23. prosince 2019 – 5. ledna 2020 – vánoční prázdniny